Sposób rozliczenia z US Liczba dokumentów Cena brutto/m-c
Karta podatkowa nie dotyczy 50 zł
Ryczałt ewidencjonowany bez VAT dowolna 85 zł
Ryczałt ewidencjonowany z VAT i JPK_VAT 1-40 dokumentów księgowych 130 zł
41-100 dokumentów księgowych 190 zł
pow. 100 dokumentów księgowych 240 zł
Księga Przychodów i Rozchodów bez VAT 1-30 dokumentów księgowych 115 zł
31-50 dokumentów księgowych 135 zł
51-100 dokumentów księgowych 175 zł
pow. 100 dokumentów księgowych do uzgodnienia
Księga Przychodów i Rozchodów z VAT i JPK_VAT 1-30 dokumentów księgowych 150 zł
31-50 dokumentów księgowych 190 zł
51-100 dokumentów księgowych 250 zł
pow. 100 dokumentów księgowych 450 zł
Księgi Handlowe z VAT 1-50 dokumentów księgowych 690 zł
51-100 dokumentów księgowych 990 zł
101-180 dokumentów księgowych 1290 zł
pow. 180 dokumentów księgowych do uzgodnienia
Obsługa kadrowo – płacowa za osobę: 25 zł
Rozliczenia VAT dla rolnika z JPK_VAT: od 100 zł w zależności od ilości dokumentów w m-c

Prace dodatkowe:


Pomoc w założeniu działalności gospodarczej osobom fizycznym (wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.)
BEZPŁATNIE!!!

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
BEZPŁATNIE!!!

Przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT i innych
Do uzgodnienia

Przygotowanie deklaracji dla ZUS i ich przesyłu elektronicznego
BEZPŁATNIE!!!

Sporządzanie wezwań do zapłaty – 15 zł

Przygotowanie sprawozdań do GUS – 50 zł

Sporządzanie umów zleceń lub o dzieło, przygotowanie dokumentacji kadrowej – 30 zł

Inne prace zlecone wg zapotrzebowania – cena do uzgodnienia np. kilometrówka od 20 zł

W ofercie również pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Pracy!!!

 Rozliczenia PFRON !!!