KADRY

Opublikowano 10-04-2017 autor

Kadry i płace

W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności:

• Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasek do wypłaty oraz raport RMUA na życzenie pracownika

• Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych

• Rozliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów

• Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego,

• Naliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elek-tronicznej do ZUS-u

• Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracow-ników

• Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B

• Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych

Kategoria: Bez kategorii

Wpis napisany przez Margo