KPiR

Opublikowano 06-04-2017 autor

W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

• Kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym

• Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych

• Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

• Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT

• Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego

• Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L

• Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

Kategoria: Bez kategorii

Wpis napisany przez Margo