ROLNICY

Opublikowano 10-04-2017 autor

Rozliczenia VAT dla rolników

Zajmujemy się obsługą księgową zarówno rolników ryczałtowych, jak i rozliczających się na zasadach ogólnych. Od roku 2000 rolnicy w Polsce zostali objęci podatkiem od wartości dodanej (VAT). Obecnie w Polsce mamy dwie kategorie rolników: rolnicy ryczałtowi oraz rolnicy rozliczający się na zasadach ogólnych.

Rolnicy ryczałtowi sprzedając produkty rolne są zwolnieni z naliczania podatku VAT. Jednak rolnikom ry-czałtowym, dokonującym dostawy towarów dla czynnego podatnika VAT, przysługuje – na podstawie fak-tury VAT-RR – prawo do ryczałtowego zwrotu podatku VAT z tytułu nabywania środków do produkcji.

Rolnicy rozliczający się na zasadach ogólnych zobowiązani są do prowadzenia ewidencji VAT oraz do roz-liczania podatku miesięcznie bądź kwartalnie. Rolnik taki ma prawo do odliczania kwoty podatku VAT na podstawie faktur dokumentujących dokonane przez niego zakupy.

Rezygnacja z ryczałtu na rzecz rozliczania na zasadach ogólnych jest zazwyczaj dla rolników korzystna. Jednak decyzja o rezygnacji z rozliczeń ryczałtowych na rzecz rozliczeń na zasadach ogólnych każdorazowo wymaga dokładnego przemyślenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy we wszelkich kwestiach związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) w rolnictwie prosimy o kontakt z naszym biurem.

Kategoria: Bez kategorii

Wpis napisany przez Margo