OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
…kilka słów o Ośrodku

Placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego pod nazwą PARYTET została założona stosunkowo niedawno, bo dopiero w kwietniu 2016 roku. Jest to placówka działająca na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przy Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, Wydział Oświaty pod nr 3/2016. Placówka nasza również objęta jest wpisem do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (numer RSPO 131310), jest ona tym samym prowadzona pod nadzorem Oświaty. We wrześniu br. PARYTET został wpisany w Rejestr Instytucji Szkoleniowych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu pod numerem 2.30/00284/2016 i tym samym Firma stała się Instytucją, która może organizować szkolenia dla osób bezrobotnych refundowanych ze środków Funduszu Pracy.

PARYTET Ośrodek Kształcenia Zawodowego, jest szkołą dla dorosłych. Jest to placówka świadczącą usługi edukacyjne i kształcąca słuchaczy zgodnie z oczekiwaniami pracodawców i wymaganiami zmieniającej się rzeczywistości. Aktualnie większość osób dorosłych wie, iż ich życie zawodowe zależy w głównej mierze od posiadanych przez nich kwalifikacji i umiejętności. Oczywista staje się też teza, że kwalifikacje raz uzyskane umiejętności nie wystarczą na zawsze, ale powinny być ustawicznie zdobywane i pogłębiane.

Po zakończeniu kursu, szkolenia czy warsztatów, słuchacz otrzyma od nas zaświadczenie na druku MEN. Zaświadczenie to, to dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 roku  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, uprawniający do pracy w zakresie zagadnień objętych kursem czy szkoleniem. Dodatkowo, słuchacz otrzyma certyfikat ukończenia.


Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki po godz. 16.00 lub w weekendy.
Ustalamy plan po pierwszym spotkaniu organizacyjnym dla danej grupy.

Pobierz przydatne dokumenty:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  |  WZÓR ZAŚWIADCZENIA  |  WZÓR CERTYFIKATU

Pracownik administracyjno – biurowy
Obsługa sekretariatu
Podstawy rachunkowości
Specjalista ds. kadr i płac
Podatkowa książka przychodów i rozchodów
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
ABC małego biznesu z elementami Biznes Planu
Bezpieczeństwo i higiena pracy - wg zapotrzebowania